Tehnica operatiunilor de comert exterior. economica

Descriere: Această carte se adresează mai ales studenţilor în economie, îndeosebi celor care se pregătesc în domeniul afacerilor internaţionale, dar poate fi utilă şi în alte specializări – comunicare, drept – atunci când se are în vedere o abordare internaţională. Totodată, considerăm că poate prezenta interes şi pentru profesioniştii în operaţiuni de comerţ exterior, atât pentru actualizarea cunoştinţelor privind mecanismele tranzacţionale şi cadrul juridic ale acestor operaţiuni în ţara noastră, cât şi pentru cunoaşterea literaturii relevante şi a experienţei recente de pe plan mondial.
Cartea de faţă prezintă principalele activităţi pe care le presupune derularea operaţiunilor de export-import: expediţia internaţională, transportul, vămuirea mărfurilor, plăţile şi finanţarea internaţională. Am abordat aceste activităţi din dubla perspectivă a logisticii (circuitul mărfurilor) şi operaţiunilor financiare (circuitul banilor), încercând să scoatem în evidenţă natura specifică acestor două categorii de activităţi (cărora le corespund şi profesiuni diferite), precum şi coordonarea ce trebuie să se realizeze asupra acestora la nivelul managementului firmelor cu activitate internaţională.
Am acordat un loc important problemelor vămuirii mărfurilor în noul context al apartenenţei României la Uniunea Europeană (capitolul respectiv a fost elaborat în colaborare cu conferenţiar doctor universitar Mihaela Belu). Totodată, am introdus un capitol consacrat gestiunii riscului în tranzacţiile internaţionale, unde se tratează într-o manieră unitară diferitele metode de protecţie împotriva riscului: asigurarea mărfurilor şi creditelor, garanţiile bancare, operaţiunile de hedging de preţ şi valutar.
O importantă noutate a manualului actual este prezentarea regimului juridic intern şi internaţional al activităţilor logistice şi financiare pe care le implică derularea operaţiunilor de export-import. De asemenea, s-a procedat la o serie de revizuiri terminologice sau conceptuale, în scopul asigurării unei tratări unitare din punct de vedere economic şi juridic a problematicii manualului.
Autorul

  • Autori: IOAN POPA
  • Editura: Economica
  • Anul aparitiei: 2008
  • ISBN: 978-973-709-326-4
  • Numar de pagini: 408
  • Categorie: Management

Pret: 45,00 RON