Strategii de evaluare utilizate in invatamantul prescolar.

Descriere: Fundamentarea ştiinţifică şi perfecţionarea actului pedagogic al examinării preşcolarilor devine tot mai mult o problemă de însemnătate a pedagogiei contemporane .În ansamblul problematicii pe care o generează acţiunea de evaluare a rezultatelor preşcolare, aprecierea acestora reprezintă un demers având o importanţă deosebită pentru calitatea actului evaluativ.
Am ales această temă din dorinţa de a-mi îmbogăţi experienţa despre rolul evaluării în îmbunătăţirea rezultatelor preşcolarilor. Domeniul a fost bine reprezentat în literatura psihopedagogică, dar de cele mai multe ori din perspectivă teoretică, mai puţin practică. Nu s-au elaborat lucrări în care, pe baza fundamentării teoretice, să se intervină practic, acţional pentru depistarea metodelor care să stimuleze preşcolarii.
Am pornit de la ipoteza că prin introducerea diverselor metode şi tehnici de evaluare noi, voi determina o participare activă a copiilor în procesul educaţional, o mai bună motivaţie a acestora în toate domeniile dezvoltării psihice necesare pregătirii optime a acestora pentru adaptarea şcolară. În procesul instructiv-educativ, evaluarea are un rol esenţial întrucât constituie o modalitate obiectivă de punere în evidenţă a progresului şi randamentului şcolar şi reprezintă un mijloc important de reglare şi autoreglare a activităţii de învăţare furnizând informaţia necesară pentru adoptarea unor măsuri de ameliorare a activităţilor.
Evaluarea oferă date pentru perfecţionarea globală a procesului de învăţământ, privind pregătirea preşcolarilor, însuşirea cunoştinţelor teoretice, aplicarea acestora, priceperile şi deprinderile formate, dându-ne posibilitatea să reglăm din mers procesul instructiv-educativ, folosind metodele şi tehnicile cele mai eficiente pentru obţinerea unor rezultate bune de către toţi preşcolarii. Prin diversitatea metodelor şi tehnicilor de evaluare aplicate, ajutând preşcolarii să stabilească nivelul pregătirilor,să-şi dea seama de lipsurile şi cauzele care le-au generat.
În desfăşurarea activităţii de evaluare de un real folos mi-au fost lucrările de specialitate, articole din presa pedagogică, redate în capitolele ce urmează. Pe baza acestora a fost posibilă aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare care au dus la rezultate concludente, rezultate redate în partea a treia a lucrării.
Lucrarea este structurată în patru capitole după cum urmează:
– capitolul I intitulat Importanţa şi actualitatea temei
– capitolul II intitulat Problematica evaluării aspecte ştiinţifice pedagogice
– capitolul III intitulat Coordonate metodologice ale cercetării aplicative
– capitolul IV intitulat Prezentarea, analiza şi interpretarea datelor cercetării.

  • Autori: Burca Anișoara
  • Editura: Rovimed
  • Anul aparitiei: 2011
  • ISBN: 978-606-583-188-9
  • Numar de pagini: 123
  • Categorie: Manuale scolare, pedagogie

Pret: 19,62 RON