Rolul jocurilor logico-matematice in dezvoltarea capacitatilor intelectuale la copii de varsta prescolara.

Descriere: În contextual actual, când se acordă o importanţă deosebită educaţiei pentru toţi, când societatea românească tinde spre a deveni o societate educaţională, învăţământul preşcolar românesc parcurge o perioadă de valorizare şi de compatibilizare cu trepte similare din alte ţări. Matematica reprezintă o mobilizare permanentă a gândirii, cultivă curiozitatea ştiinţifică, preocupare pentru descifrarea necunoscutului,dar efortul duce la antrenarea voinţei, la formarea trasăturilor pozitive de caracter, la exactitatea, punctualitatea, precizia, dârzenia etc. Fără a minimaliza contribuţia celorlalte activităţi la dezvoltarea personalitaţii copilului, jocurile logice şi în general activităţile cu conţinut matematic au o pondere deosebită în dezvoltarea gândirii matematice în general, şi a inteligenţei în special. Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţii din surse bibliografice reprezentative autohtone şi străine, lucrarea de faţă tratează probleme formării capacităţilor intelectuale la copiii de vârstă preşcolară, prin jocurile logico- matematice. Conţinutul lucrării este organizat în cinci capitole. Primul capitol conţine o serie de noţiuni generale specifice jocurilor matematice. Capitolul II este consacrat unor aspecte ce fundamentează întregul conţinut al lucrării. În capitolul III prezint noutăţile învăţământului preşcloar românesc. În capitolul IV sunt încorporate aspectele privitoare la dezvoltarea capacitaţilor intelectuale prin jocurile matematice. În acest capitol sunt prezentate o serie de valenţe formative – produse educaţionale rezultate din abordarea jocurilor logico- matematice. Capitolul V, propune o serie de strategii, căi şi mijloace practice prin care se dezvoltă procesele intelectuale în cadrul activităţilor matematice. Ultimul capitol prezintă unele observaţii metodice şi o serie de consideraţii privind unele modalităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor cu conţinut matematic, la nivelul vârstei preşcolare. În acest capitol sunt prezentate şi anexele, care întregesc conţinutul lucrării. Proiectele didactice şi fişele de jocuri- exerciţiu constituie prelungirea în fapt a ideilor teoretice expuse pe parcursul celor cinci capitole. Scopul lucrării este acela de a pune în evidenţă modalităţile folosite la grupă în desfăşurarea cu succes a jocurilor logico-matematice şi a activităţilor matematice în general, în vederea însuşirii cunoştinţelor matematice. În al doilea rând, hotărârea de a trata această temă decurge din necesitatea de a mă pune de acord cu cerinţele puse de învăţământ în faţa slujitorilor şcolii, de a găsi modalităţi noi de sporire a eficienţei procesului instructiv-educativ. În cercetarea pe care am efectuat-o am urmărit găsirea unor solutii noi, folosirea unor metode şi procedee de lucru moderne, care să asigure pregătirea complexă la nivelul grupei, dar şi la integrarea cât mai uşoară la activitatea specifică ciclului primar. Această lucrare este dedicată colegilor mei, cadrelor didactice şi tuturor celor care şi-au asumat cu responsabilitate şi demnitate statutul de educator într-o perioadă în care mulţi oameni şi-au întors privirea de la şcoală.

  • Autori: Frintu Eugenia
  • Editura: Rovimed
  • Anul aparitiei: 2010
  • ISBN: 978-606-583-128-5
  • Numar de pagini: 100
  • Categorie: Manuale scolare, pedagogie

Pret: 19,62 RON