Relatiile publice in administratia publica locala.

Descriere: Termenul de dministratie provine din limba latina administer
traducându-se prin: agent, ajutător, servitor. Dicţionarul limbii române
reţine pentru verbul a administra explicaţia: a conduce, a cârmui, a
gospodări o instituţie, iar pentru administraţie totalitatea autorităţilor

administrative existente într-un stat, secţie sau serviciu, care se ocupă de
problemele administrative ale unei instituţii sau agent economic.
În dreptul administrativ tradiţional, noţiunea de administraţie
publică a fost amplu şi diferit analizată. Administraţia publică reprezintă o
categorie de autoritate publică, care potrivit Constituţiei şi legilor este
chemată să execute legea, sau, în limitele legii să presteze servicii public,
uzând, în acest scop, de prerogativele specifice puterii publice1.
În limbajul curent termenul administraţie este utilizat în mai
multe sensuri. Astfel, prin administraţie se poate înţelege: conţinutul
principal al activităţii puterii executive a statului; sistemul de autorităţi
publice care înfăptuiesc puterea executivă; conducerea unui agent economic
sau instituţii social-culturale; un compartiment (direcţie, secţie, sector,
serviciu, birou) din unităţile direct productive sau instituţii social-culturale,
care nu desfăşoară nemijlocit o activitate direct productivă.
Explicarea conceptului de administraţie publică se realizează prin
raportarea la alte noţiuni, cum ar fi: serviciul public, putere publică,
autoritate administrativă, organ administrativ, interes public.

  • Autori: Rusu Angelica, Necula Ramona-Valentina
  • Editura: Rovimed
  • Anul aparitiei: 2010
  • Numar de pagini: 92
  • Categorie: Drept

Pret: 29,43 RON