Probe de evaluare la matematica clasa a III-a. Auxiliar didactic.

0
(0)

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un contol al cunoştinţelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală asupra formării şi o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare. Constituie un act integrat activită-ţii pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţii secvenţelor educative, a comportamentului procesului didactic şi un mijloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţiei.
Evaluarea se referă la sistemul de învăţământ, dar înstrânsă corelaţie cu alte sisteme ale organismului social. Dar evaluarea trebuie să vizeze şi alte componente ale actului paideutic, prin raportarea acestora unele la altele. Astfel, este interesant de valorizat adecvaţia obiectivelor şcolare, concordanţa dintre desfăşurările curriculare şi paradigmele ştiinţei şi culturii, raportul dintre conţinutul învăţământului şi obiectivele instruirii , relaţia dintre conţinuturile stipulate şi posibilităţile şi disponibilităţile elevilor, aprecierea activităţilor educative etc. şi evaluarea şi eva-luării însăşi.
,, Evaluarea deci în sens restrâns, merită deci un loc important în învăţământ după cum aprecia marele pedagog Henri Pieron.
4
Clasa a IV-a, prima etapă a antrenamentului pentru formarea unor capacităţi şi ap-titudini legate de domeniul umanist, în general, şi istoric în special. Rolul învăţătorului în pre-darea istoriei este determinant pentru organizarea activităţii elevilor astfel încât aceştia să do-bândească nu numai cunoştinţe de moment, dar şi deprinderi de muncă, de investigare , de studiu folositoare pentru tot restul vieţii. Deci şi prin evaluarea cunoştinţelor se realizează obiectivele predării istoriei la clasa a IV-a.
Dacă trecutul a fost demn şi plin de sacrificii, noi, dascălii, avem datoria să deschi-dem porţile sufletelor celor mici, care ne-au fost daţi în grijă pentru a-I adăpa şi pe ei din această fântână nesecată a gloriei poporului roman.

  • Autori: Paduraru Daniela
  • Editura: Rovimed
  • Anul aparitiei: 2010
  • ISBN: 978-606-583-153-7
  • Numar de pagini: 126
  • Categorie: Manuale scolare, pedagogie

Pret: 14,95 RON

Cât de interesantă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.