Persuasiune si manipulare. Psihosociologie aplicata in marketing, publicitate, vanzari.

Descriere: Profesor la Academia de Studii Economice din Bucureşti, doctor în filosofie morală la Universitatea Bucureşti, Dan Crăciun este unul dintre specialiştii noştri reputaţi în Etica afacerilor – domeniu în care a publicat volume şi studii, în româneşte şi în limba engleză. Bursier la Cambridge (2001) şi Oxford (2002), Dan Crăciun este un apreciat traducător în româneşte al unor lucrări de mare valoare şi notorietate, printre care Gena egoistă de Richard Dawkins. Dan Crăciun a ţinut în ultimii ani şi câteva apreciate cursuri academice de psihologie socială aplicată în diferite forme de activitate economică: marketing, publicitate, vânzări, psihologia muncii şi psihologie organizaţională. După publicarea unui masiv tratat de Psihologie socială (Ed. ASE, Bucureşti, 2005), Dan Crăciun ne propune de această dată o substanţială monografie, dedicată unei arii tematice mai restrânse: comunicarea persuasivă şi influenţa socială directă.
Prof. Univ. Dr. Vasile Macoviciuc
Indiferent de domeniul abordat, scriitura lui Dan Crăciun are o notă aparte: claritatea expunerii şi rigoarea conceptuală se îmbină cu eleganţa şi expresivitatea stilistică în tratarea unor subiecte dintre cele mai serioase cu o notă de umor şi ghiduşie dulce-amară de cea mai bună calitate. Aceste calităţi se regăsesc din plin în prezentul volum, adresat deopotrivă studenţilor de la ASE, specialiştilor în domeniul psihologiei sociale, advertiserilor, cât şi publicului cultivat, interesat de mecanismele comunicării persuasive, aplicate îndeosebi în domeniul mesajelor publicitare, precum şi de formele influenţei sociale directe – conformarea, complianţa şi obedienţa. Un volum impresionant de informaţii şi constructe conceptuale impecabil finisate, ilustrări sugestive, comentarii pertinente şi, câteodată, foarte
amuzante, rezumate concludente şi aplicaţii incitante la sfârşitul fiecărui capitol – toate aceste atribute fac din volumul de faţă un excelent manual academic, dar şi o atractivă invitaţie la o lectură deopotrivă instructivă şi agreabilă.
Prof. Univ. Dr. Vasile Morar

  • Autori: Dan Craciun
  • Editura: Paideia
  • Categorie: Psihologie, psihanaliza

Pret: 50,00 RON