Pergamentul diafan • Ultimele povestiri – top10

Descriere: „In Pergamentul diafan se contopesc Eliade prozatorul si Borges. Povestirile lui Culianu dau impresia unei constiinte care nu crede in persoana umana, adica a unei constiinte desavirsit budiste, care urmareste orice intimplare cu un amuzament inefabil, cu o senzatie de evanescenta si de subtila malitie.” (Elémire Zolla)

  • Autori: Ioan Petru Culianu
  • Editura: Polirom
  • Anul aparitiei: 2013
  • ISBN: 978-973-46-3596-2
  • Numar de pagini: 228
  • Categorie: Autori clasici romani