Organizarea si functionarea societatilor comerciale.

Descriere: Lucrarea este structurată în şase capitole, care abordează problematica organizării şi funcţionării societăţilor comerciale prin analiza adunărilor generale şi a titlurilor de valoare ale societăţilor comerciale, a regimului juridic al administratorilor, cenzorilor şi auditorilor financiari, a retragerii şi excluderii asociaţilor.
Studiul organismelor societare se remarcă prin analiza opiniilor doctrinarilor români şi străini, a dispoziţiilor legislative naţionale române, franceze, italiene, engleze, germane, precum şi a prevederilor comunitare îmbinând printr-o abordare ştiinţifică aspectele teoretice cu cele practice, în susţinerea argumentelor juridice, într-o prezentare amplă. Prin abordarea jurisprudenţei şi doctrinei române şi străine s-a realizat o analiză complexă a aspectelor juridice privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale.
Noutatea studiului rezidă în prezentarea exhaustivă a problematicii, în analiza comparativă a unor idei noi, dar şi în abordarea din perspectivă distinctă şi inedită a unor subiecte abordate.
Lucrarea de factură monografică reprezintă un instrument de studiu, atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni, în aprofundarea şi cercetarea problematicii organizării şi funcţionării societăţilor comerciale. Actualitatea lucrării se conturează, în contextul liberei circulaţii a persoanelor juridice, printr-o abordare a organismelor societare din perspectiva dreptului comparat, dar şi prin analiza dispoziţiilor Regulamentului nr. 2157/2001 privind Statutul Societăţii Europene.

  • Autori: Dominte Nicoleta Rodica
  • Editura: C.H. Beck
  • Anul aparitiei: 2009
  • ISBN: 978-973-115-480-0
  • Numar de pagini: 488
  • Categorie: Drept

Pret: 39,90 RON