Omida mâncãcioasã.

Descriere: „Omida mâncãcioasã“ (The Very Hungry
Caterpillar) este cea mai celebrã dintre cãrþile
lui Eric Carle. A fost tradusã în 30 de limbi ºi
vândutã în peste 22 de milioane de exemplare.
Autorul urmãreºte transformarea unei omizi
mici, care iese din ou, foarte înfometatã, ºi

porneºte la drum sã caute de mâncare. Luni
gãseºte un mãr, marþi mãnâncã douã pere,
miercuri trei prune ºi aºa mai departe, pânã
sâmbãtã când deja o doare burtica de cât de
mult a mâncat. κi revine ronþãind o frunzã
fragedã ºi verde… Se retrage apoi foarte obositã
în cocon ºi doarme douã sãptãmâni. Când se
trezeºte ºi iese din cocon descoperim cã s-a
transformat într-un minunat fluture.
Ilustraþiile foarte atractive ºi designul surprinzãtor al
cãrþii (pagini de mai multe mãrimi, cartonate ºi cu
decupaje) îi incitã pe micuþi sã se implice ºi sã se amuze,
dar ºi sã înveþe sã numere ºi sã cunoascã zilele
sãptãmânii.
Cãrþile lui Eric Carle sunt inspirate în primul rând din
naturã ºi oferã copiilor ºansa sã înveþe mereu lucruri noi
despre lumea care îi înconjoarã.
"Copiii se confruntã adesea cu teama de necunoscut.
În cãrþile mele încerc sã combat aceastã teamã ºi s-o
înlocuiesc cu o atitudine pozitivã. Copiii au o curiozitate
instinctivã ºi o tendinþã naturalã cãtre creativitate. Vreau
sã le arãt copiilor cã a învãþa lucruri noi e ceva fascinant
Grupa de vârstã: 0-6 ani
18×13 cm, carte cartonatã integral,
16 pagini de diverse forme ºtanþate

  • Autori: Eric Carle
  • Editura: Cartea Copiilor
  • Anul aparitiei: 2007
  • ISBN: 978-973-88438-7-5
  • Numar de pagini: 16
  • Categorie: Carte copii