Limbajele C si C++ pentru începãtori Vol. II – Limbajul C++ (editia X) .

Descriere: Cartea se adreseazã unui cerc larg de cititori care doresc sã se initieze în programarea limbajelor C si C++. Primele douã volume realizeazã o introducere elementarã în aceste limbaje. Volumul trei contine programe diverse în C si C++ cu aplicatii la rezolvarea problemelor stiintifice si tehnico-ingineresti, în prelucrãri de date pre-cum si în scrierea programelor de sistem. (519 pagini)

  • Autori: Liviu Negrescu
  • Editura: Albastra
  • Categorie: Calculatoare, informatica

Pret: 37,00 RON