Limbajele C si C++ pentru începãtori Vol. I (p.1 si 2) – Limbajul C (editia XI) .

Descriere: Cartea se adreseazã unui cerc larg de cititori care doresc sã se initieze în programarea limbajelor C si C++. Primele douã volume realizeazã o introducere elementarã în aceste limbaje. Volumul trei contine programe diverse în C si C++ cu aplicatii la rezolvarea problemelor stiintifice si tehnicoingineresti, în prelucrãri de date precum si în scrierea programelor de sistem. (640 pagini în 2 pãrti)

  • Autori: Liviu Negrescu
  • Editura: Albastra
  • Categorie: Calculatoare,informatica