Glosar de management.

Descriere: Lucrarea GLOSAR DE MANAGEMENT este structurată în trei părţi.
În prima parte se prezintă definiţiile a circa 1000 de termeni. Sunt cuvinte sau expresii care se întâlnesc frecvent în procesul de conducere dar şi teorii sau metode necesare pentru realizarea unor activităţi eficiente. Pentru a realiza o succesiune, s-a avut în vedere cuvântul principal dintr-o expresie şi nu ordinea firească din limba română. De exemplu Metoda ABC trebuie căutată la ABC (metoda), Teoria Costurilor de tranzacţionare la Costuri de tranzacţionare (teorie), iar Regula Hurwicz la Hurwicz (regula). Acest lucru s-a făcut pentru a înlătura unele dubii din cadrul limbajului curent, (acelaşi concept este numit uneori diferit, de exemplu Graficul Gantt, Diagrama Gantt sau Tabelul Gantt), dar şi pentru a evita termeni foarte mulţi care au la început cuvinte precum „analiza”, „metoda”, sau „teoria”. Sunt însă şi excepţii în cazul unor expresii foarte cunoscute (de exemplu Analiza Valorii).
În partea a doua sunt prezentate scurte biografii ale circa 150 de personalităţi ce au contribuit la dezvoltarea managementului, subliniindu-se pentru fiecare ideile lor principale ce au dus la un progres managerial. Se întâmplă astfel ca acelaşi nume să fie întâlnit şi la termeni şi la biografie (de exemplu Say-principiu şi Jean-Baptiste Say). Personalităţile prezentate sunt în general profesori şi consultanţi în management dar şi manageri, cu idei sau realizări de excepţie.
În ultima parte se prezintă o listă de acronime des utilizate în management, în general corespunzând expresiei în limba engleză şi de asemenea două liste cu termeni, în limba engleză şi în limba franceză, de asemenea întâlniţi în lucrările de specialitate şi care au o traducere aparte faţă de cea curentă.

  • Autori: Sorin Cristian Ionescu
  • Editura: Economica
  • Anul aparitiei: 2009
  • ISBN: 978-973-709-414-8
  • Numar de pagini: 280
  • Categorie: Business ,economie