Criza sufletului modern în poezie şi alte scrieri româneşti.

0
(0)

Cartea de faţă încearcă să adune laolaltă scrierile în limba română ale lui Wolf von Aichelburg, figură proeminentă şi aparte în rândul autorilor transilvăneni de etnie germană. Ceea ce îl distinge este, între altele, tocmai faptul de a fi căutat, pe lângă fireasca apartenenţă la literatura germană din Transilvania, o anume integrare în literatura română propriu zisă. Ca puţini dintre conaţionalii săi, a făcut o scriindu şi o seamă din propriile eseuri şi articole direct în limba română sau, în unele cazuri, oferind două versiuni, una în română şi alta în germană, a acestora. Este ceea ce face posibilă alcătuirea acestui volum, a cărui intenţie este de a restitui literaturii noastre un autor care a iubit o şi care, printr o parte a creaţiei sale, îi aparţine.
Ediţia noastră readuce la lumină cea mai mare parte dintre textele româneşti ale lui Wolf von Aichelburg, apărute, de a lungul anilor, în cuprinsul unor volume sau al unor reviste la care a colaborat. Au fost lăsate dinadins pe dinafară doar articolele vădit conjuncturale (Independenţa, o răspundere, de exemplu, publicat în revista Transilvania) sau de atitudine politică (cum sunt Scrisoare deschisă şi… cenzura şi Moartea unui cimitir, tipărite în Dialog ul de la Dietzenbach). Textele au fost grupate de noi în patru secţiuni. Cea dintâi cuprinde eseurile cu o tematică mai generală, în care, cu fineţe şi pătrundere, autorul îşi exprimă propria i viziune estetico filozofică asupra poeziei, literaturii şi artei, chiar şi atunci când meditaţia sa este mijlocită de interpretări concrete. A doua secţiune reuneşte eseuri şi comentarii despre scriitori de limbă germană, străini ori transilvăneni. Asupra câtorva dintre aceştia (Hölderlin, Rilke) Wolf von Aichelburg s a aplecat cu stăruinţă, dedicându le, la diferite vârste, mai multe scrieri. Pe acestea le am grupat împreună, păstrând însă, în ordonarea lor, criteriul cronologic adoptat pentru organizarea întregului volum. O a treia secţiune include câteva evocări şi recenzii despre scriitori români. Numărul redus al textelor de acest fel nu se explică, câtuşi de puţin, prin lipsa de interes, ci prin faptul că autorul a preferat să scrie despre ei în limba sa maternă sau, încă şi mai des, să contribuie la cunoaşterea lor prin traduceri. În sfârşit, ultima secţiune găzduieşte o admirabilă serie de mini eseuri muzicale ale muzicianului-gânditor care a fost Wolf von Aichelburg.
Sursa tuturor textelor a fost indicată la sfârşitul cărţii. Tot acolo, am considerat ca binevenită o bibliografie a referinţelor critice şi a traducerilor de şi din Wolf von Aichelburg. Dorindu se cât mai completă, dar nu exhaustivă, ea vorbeşte de la sine despre multiplele fire ce îl leagă pe autorul nostru de literatura română.
Ioan MILEA
Pentru Wolf von Aichelburg, reflecția asupra destinului ideal al Poeziei/Artei înseamnă, în egală măsură reflecție asupra destinului metafizic al omului. Esența Poeziei/Artei nu poate fi determinată sau aprehendată ignorând esența umanului, dimensiunea sa metafizică. (…) Întinzându-se pe cuprinsul unei vieți, acoperind mai mult de șase decenii, opera eseistică a lui Aichelburg probează nu numai o excepțională înzestrare intelectuală, îmbogățită prin frecventarea literaturii, artelor și disciplinelor spiritului (metafizica, estetica, filosofia culturii etc.), o neobișnuită capacitate teoretică de a problematiza și dezbate idei fundamentale, legate de destinul Poeziei, al Artei, al omului ca entitate metafizică, dar și o conștiință scriitoricească aparte, netributară niciunuia dintre numeroasele –isme ce au bântuit și asaltat secolul 20. Performanța sa ar putea avea drept explicație, pe de o parte, propriul crez artistic, ce își reprezintă opera de artă ca un organism înzestrat cu viață proprie (acel neobișnuit „sens al organicului” pe care însuși îl invocă), pe de altă parte, în preocuparea constantă a lui Aichelburg de adevărurile esențiale, dintotdeauna (de la presocratici la ultimii moderni), ce s-au cerut mereu re-gândite, repuse în discuție și re-exprimate.
Dan DAMASCHIN

  • Autori: Wolf von AICHELBURG
  • Editura: Eikon
  • Anul aparitiei: 2010
  • ISBN: 978-973-757-340-7
  • Numar de pagini: 326
  • Categorie: Poezii

Pret: 30,00 RON

Cât de interesantă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.