Comportamentul contraproductiv – Teorie şi aplicaţii.

Descriere: “Comportamentul contraproductiv – Teorie şi aplicaţii” este prima lucrare dedicată exclusiv explicării, analizei şi exemplificării prin studii de caz a comportamentului contraproductiv în literatura noastră de specialitate.
Din acest motiv, dar şi datorită calităţii conţinutului, o recomandăm cu toată căldura spre lectură şi studiu nu numai celor care studiază şi practică psihologia, dar, mai ales managerilor şi personalului din serviciile sau departamentele de resurse umane, precum şi publicului larg care işi poate forma o imagine corectă asupra unor manifestări cunoscute din filme sau reportaje tv. de scandal.
Cuprins
Prefaţă – 5
Introducere – 7
Partea I
Aspecte teoretice şi practice ale comportamentului şi culturii la nivel individual şi organizaţional
Nivelul individual
Personalitatea şi comportamentul individului – 11
Etica şi stadiile dezvoltǎrii cu implicaţii în comportamentul contraproductiv – 14
Dezvoltarea morală din perspectiva lui Kohlberg – 14
Nivelul organizaţional Organizaţii şi comportament organizaţional – 17
Comportamentul organizaţional – 18
Cultura organizaţională – 20
Elementele componente ale culturii organizaţionale – 23
Rolul culturii organizaţionale în determinarea comportamentului organizaţional – 29
Etica şi comportamentul etic în organizaţii – 30 Valorile şi principiile etice în organizaţii – 31
Cele patru modele ale eticii – 33
Comportamentul etic în organizaţii – 34
Stadiile comportamentului etic în organizaţii – 35
Comportamentul contraproductiv în organizaţii
Delimitări conceptuale ale comportamentului contraproductiv – 38
Cauze ale comportamentului contraproductiv în organizaţii – 43
Variabile situaţionale – 44
Variabile legate de personalitate – 46
Tipuri de comportamente contraproductive – 49
Consecinţele comportamentului contraproductiv asupra organizaţiei – 51
Predictori ai comportamentelor contraproductive
Ce sunt predictorii şi criteriul? – 53
Motivaţia şi satisfacţia în muncă – predictori al comportamentului contraproductiv – 58
Emoţiile pozitive şi negative – predictori ai comportamentului contraproductiv – 67
Mobbingul ca predictor al comportamentului contraproductiv – 69
Modalităţi de contracarare a comportamentului contraproductiv în organizaţii – 73
Codurile etice – 74
Partea a II a
Aplicaţii practice
Studiul 1
Diagnoza Organizaţionalǎ si particularitǎţi ale organizaţiei Mon Plaisir SA – 79
Studiul 2
Plan strategic de calcul al fluctuaţiei de personal privind resursele umane din organizaţia Mon Plaisir S.A – 96
Studiul 3
Model de regresie privind predictorii contraproductivităţii – 123
Studiul 4
Relaţia dintre satisfacţia profesională şi comportamentul contraproductiv – 144
Studiul 5
Validarea convergentă a scalelor cu ancore comportamentale – 160
Bibliografie – 179

  • Autori: Mihaela Chraif
  • Editura: Universitara
  • Anul aparitiei: 2010
  • Numar de pagini: 192
  • Categorie: Psihologie, psihanaliza

Pret: 25,00 RON