Codul de procedura fiscala cu normele metodologice – actualizat 23 martie 2014

Descriere: Ca si Codul fiscal, si Codul de procedura fiscala a suferit recent o serie de modificari importante, dintre care amintim:
– modificarea termenului de declarare a creantelor fiscale – creantele pentru care scadenta si termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, devin scadente si trebuie declarate pana la data de 21 decembrie;

– certificarea declaratiilor fiscale anuale de catre un consultant fiscal – se suspenda aplicarea acestor prevederi pana la 1 ianuarie 2015;
– ordinea de stingere a creantelor – daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de creante fiscale, iar sumele platite nu sunt suficiente pentru a stinge toate datoriile, se sting cu prioritate obligatiile principale, in ordinea vechimii acestora, si apoi dobanzile si penalitatile, in ordinea vechimii;
– declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii;
– obligatia depunerii declaratiei fiscale;
S-au mai modificat, de asemenea, si unele prevederi privind emiterea certificatului de atestare fiscala si se aplica de la 1 ianuarie 2013 prevederile privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal.
Editia de fata cuprinde si ultimele modificari aduse prin O.G. nr. 8/2013, precum si note explicative si trimiteri la toate ordinele, instructiunile, deciziile si procedurile emise de Ministerul Finantelor, ANAF sau Comisia fiscala centrala in aplicarea Codului de procedura fiscala, cu toate modificarile la zi.

  • Autori: * * *
  • Editura: Hamangiu
  • ISBN: 978-606-678-963-9
  • Categorie: Politica, drept