Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3.

Descriere: Cartea de cereri şi acţiuni reprezintă un ghid practic de procedură, dar şi de drept material, cuprinzând peste 200 de modele de acte procedurale structurate pe materii (drept civil şi procesual civil, drept procesual penal, dreptul familiei, dreptul muncii, drept comercial şi contencios administrativ); fiecare cerere este însoţită de ample comentarii referitoare la: natura juridică, calitate procesuală, obiect, temei juridic, mijloace de probă, taxe judiciare de timbru şi timbru judiciar, instanţa competentă.

  • Autori: Coordonator: Octavia Spineanu-Matei, autori: R. Moglan, L. Ivanovici, M. Barna-Prisacaru, I. Matei, M. Eftimie
  • Editura: C.H. Beck
  • Anul aparitiei: 2008
  • ISBN: 978-973-115-407-7
  • Numar de pagini: 752
  • Categorie: Altele