CAIET DE VACANTA CLS. I COMUNICARE IN LIMBA ROMANA SI MATEMATICA

Descriere: Aceste caiete de vacan?? sunt concepute sub forma unei minunate c?l?torii a cunoa?terii pe care elevii o pot parcurge al?turi de dou? personaje. Cu ajutorul lor, elevii au ocazia s? rememoreze, intr-o manier? ludic?, no?iunile inv??ate in anul anterior, pentru a accede u?or la un nivel superior de cuno?tin?e. Cele dou? personaje nu pierd nicio zi f?r? a exersa, a citi, a descoperi, a in?elege lumea din jurul lor, astfel c? acest caiet de vacan?? devine instrumentul perfect pentru elevi de a face toate acestea in compania celor doi buni prieteni. Fie c? p?trund tainele textelor literare, fie c? i?i dovedesc abilit??ile de iscusi?i matematicieni, cu to?ii vor avea prilejul de a petrece clipe pl?cute inv??and continuu lucruri noi. Parcurgand acest incitant periplu al cunoa?terii, copiii se vor bucura de libertatea de a rezolva exerci?ii juc?u?e ?i de a-?i testa imagina?ia, fiind cu siguran?? preg?ti?i pentru prima zi de ?coal? a anului ?colar urm?tor.

  • Autori: Roxana Gavrila, Alice Nichita, Monica Baraitaru, Alina Dima, Alexandra Manea
  • Editura: Corint
  • Anul aparitiei: 2014
  • ISBN: 978-606-860-926-3
  • Numar de pagini: 96
  • Categorie: Altele