Analiza economico – financiara. Concepte si studii de caz.

0
(0)

Indiferent de profil, dimensiune şi spaţiul social-economic în care activează, orice întreprindere trebuie să-şi probeze cu permanenţă viabilitatea, capacitatea de a comunica şi adapta, performanţele economico-financiare cu atât mai mult, cu cât mecanismele economiei de piaţă sunt formate şi funcţionează cu toate rigorile.
Schimbările ce au marcat societatea românească, cu efect asupra econo­micului, au influenţat atât structurile organizatorice, cât şi cadrul legislativ. De asemenea, şi-au pus amprenta asupra întregului mecanism economico-finan-ciar, mai precis asupra activităţii întreprinderilor. În elaborarea strategiilor pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu şi lung, entitatea economică trebuie să se pornească de la cunoaşterea cât mai completă şi complexă a situaţiei economico-financiare. Drept urmare, o „radiografie" şi un „diagnostic" al principalelor aspecte ce vizează activitatea curentă, problemele de restructurare economică, de competitivitate sunt deosebit de necesare pentru prezent, dar mai ales pentru viitor.
Sintetic, astfel de probleme îşi găsesc reflectarea în eficienţa activităţilor ce au la bază determinări cantitativ-calitative ale factorilor de producţie -munca şi capitalul -, randamentele medii, marginale ale utilizării lor, impactul acestora în mediul economico-social. Astfel de abordări constituie conţinutul prezentei lucrări, care, pe lângă conceptele generale, tratează metodologic şi aplicativ probleme de interes pentru activitatea practică, cum sunt cele referitoare la indicatorii valorici ai producţiei, costurile şi cheltuielile întreprinderii, gestionarea factorilor de producţie, situaţia financiară, rentabilitatea.
Bazându-se şi valorificând experienţa în domeniu, lucrarea oferă celor interesaţi cadrul general de analiză economico-financiară a întreprinderii, indi­ferent de destinatarul informaţiilor, cât şi de subiectul care o efectuează. Astfel, se prezintă metodologia generală de analiză economico-financiară a activităţii de producţie şi comercializare (indicatorii valorici ai producţiei, analiza calită­ţii, analiza ritmicităţii), gestiunea factorilor de producţie (analiza resurselor umane, analiza folosirii şi eficienţei imobilizărilor, analiza activelor circu­lante), analiza costului de producţie (a producţiei totale, analiza costului unitar, abordarea marginalistă a costului), analiza rentabilităţii întreprinderii (analiza profitului, a ratelor de rentabilitate, analiza cost-volum-profit), analiza poziţiei financiare.
Prin abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor economice lucrarea subliniază că analiza economico-financiară urmăreşte stabilirea legăturilor cauzale dintre factori şi constituie instrumentul de bază în complexul proces de diagnoză şi reglare a activităţii unităţii economice văzută ca sistem. Pe baza cunoştinţelor acumulate la celelalte discipline de specialitate, a metodologiei unitare în abordarea fenomenului economic, cartea reliefează că analiza economico-financiară contribuie, în mod esenţial, la formarea gândirii economice, a capacităţii de înţelegere a complexităţii activităţii economice, la formularea concluziilor şi măsurilor ce vizează perfecţionarea domeniului cercetat.
Integrată în activitatea de conducere a entităţii economice, analiza economico-financiară constituie un instrument – busolă şi barometru – , a cărui utilitate este pe deplin recunoscută atât de teoria, dar şi de practica economică şi financiar-contabilă.
Lucrarea se adresează mai multor categorii de cititori. O recomandăm studenţilor din învăţământul economic. Cartea constituie şi un instrument de lucru pentru specialişti, teoreticieni şi practicieni, care îşi desfăşoară activitatea în orice tip de întreprindere. Cunoştinţele din lucrare servesc atât managemen­tului intern al întreprinderii, cât şi utilizatorilor externi: bănci, organe fiscale, investitori, centre de evaluare şi consultanţă.
Autorii
Bucureşti, 2010

  • Autori: Wili Păvăloaia, Marius – Dumitru Paraschivescu, Gheorghe Lepădatu, Lucian Pătraşcu, Florin Radu, Daniela – Gabriela Bordeianu, Adina Darie
  • Editura: Economica
  • Anul aparitiei: 2010
  • ISBN: 978-973-709-499-5
  • Numar de pagini: 392
  • Categorie: Business ,economie

Cât de interesantă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.